BASES DEL IV CONCURS DE POSTALS NADALENQUES "IES ALMUSSAFES"

Davant de l'èxit de les anterior convocatòries del concurs de postals nadalenques, l'IES Almussafes convoca aquesta QUARTA edició que es regirà amb les següents BASES:

1. OBJECTE

 • L' IES ALMUSSAEFS convoca el IV Concurs de Postals Nadalenques.
 • L’objectiu d’aquest concurs és fomentar la participació dels nostres alumnes i decidir quina serà la postal amb la que felicitarem per les festes de nadal a la nostra comunitat educativa i entorn.

 2. PARTICIPANTS

 • Podran participar tots els xiquets i xiquetes matriculats al centre durant el present curs 2018-19, independentment de la seua edat i nivell d’estudis.

 3. TEMA

 • El tema de la postal serà al·lusiu al Nadal i es valorarà l’originalitat, la capacitat creativa i la qualitat tècnica d’acord amb la qual, el/la participant es presenta a concurs.

4. FORMAT

 • El format de la postal serà de DIN-A5, que correspon a mig foli, i podrà realitzar-se tant en sentit horitzontal com vertical.
 • El suport material serà lliure sempre que es complisca el tamany estàndard d’un DIN-A5.
 • La tècnica també serà lliure i podran utilitzar-se tots els colors i materials

 5. PRESENTACIÓ

 • Només s’hi podrà presentar una postal per persona.
 • La postal anirà sense signatura i en el dors d’aquesta apareixerà un LEMA o PSEUDÒNIM.
 • La postal anirà acompanyada d’un sobre tancat en la qual figurarà a l’ exterior el LEMA o PSEUDÒNIM, i a l’interior nom, cognoms i curs de l’autor a més d’una breu descripció/explicació del treball.
 • Tots els treballs es presentaran a la SECRETARIA del centre dins del termini marcat a l’apartat 7. Es donarà un rebut amb el lema i data i hora de presentació.

 6. PREMIS

 • S’estableix un guanyador/a que tindrà un diploma acreditatiu i regal que consistirà en un lot de material acadèmic i/o d’ús escolar, a més de la difusió del premi i del treball en mitjans de comunicació i de divulgació del centre.
 • A més es podran atorgar una o vàries mencions d’honor dictaminades pel departament de dibuix, professorat en general i personal administratiu i de serveis,  que consistirà en un diploma acreditatiu i un obsequi, segons la qualitat i originalitat del treball.

 7. DATES DEL CONCURS

 • Entrega de postals inici : 26 de novembre 2018, fins al 14 de desembre 2018 a les 14:00h.
 • Exposició pública i votació: 17 al 20 de desembre 2018 al hall principal del centre
 • Proclamació del guanyador/a: 21 de desembre 2018.

 8. JURAT

 • El jurat encarregat de valorar i decidir sobre els treballs presentats serà per votació popular durant els dies marcats a l’apartat 7.
 • La votació estarà oberta a tots els alumnes i pares del centre i s’establirà un horari per tal d’exercir la seua participació.
 • Sols es podrà votar una única vegada persona.
 • El resultat de la votació serà inapel·lable.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 • La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, les quals podran ser interpretades pels responsables del concurs en aquells aspectes que no hi estiguen previstos.

    Almussafes, a 26 de novembre de 2018

Categoria: 
actualitat