Documentació Matrícula

A fi de facilitar i organitzar la matrícula es recomana als pares/mares dels alumnes que vagen a promocionar a 1 d'ESO, 1 BAT i accés a cicles formatius que sol·liciten cita al centre de salud per tal de tramitar el preceptiu certificat de salud; igual que per a tots els alumnes amb malalties cròniques un diagnòstic que acredite dita malaltia, seguint el protocol que marca la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística.    
Categoria: 
secretaria