Eleccions al Consell Escolar 2017

Benvolgudes famílies,

El pròxim 23 de novembre se celebren eleccions a consells escolars en els centres docents no universitaris, sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana convocades a través de la Resolució de 13 de setembre.

Aquest procés representa una oportunitat per a tota la Comunitat Educativa de participació en la vida del centre, ja que el Consell Escolar és un òrgan de govern, elegit democràticament, amb gran capacitat de decisió.  

En les darreres eleccions de 2015, sols un set per cent de famílies participaren. Va ser un fracàs perquè açò no garanteix la representativitat de totes les famílies dintre de la vida del centre, i aquesta representativitat no és limita sols als representants de les associacions d’alumnes o mares i pares que tinga el centre -que ja estan representats amb el seu delegat/da-, si no que a totes les famílies preocupades en l’educació dels seus fills/es i  amb ganes de millorar d’una manera constructiva i participativa el funcionament del centre.

Des de l’ IES Almussafes demanem la participació massiva de les mares i pares per a que la seua representació  siga plural i participativa i on càpiguen quantes més famílies millor, bé exercint el seu dret al vot o presentant la seua candidatura.

Per això és tan important que no deixem passar aquesta oportunitat. Tots els sectors de la comunitat educativa són indispensables, i el seu compromís i col·laboració en la vida dels centres educatius garanteix una educació de qualitat.

Com a novetat enguany les famílies podran participar en la votació a distància. L ‘IES Almussafes farà un important esforç per a facilitar a les famílies exercir el seu dret al vot, podent enviar el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini del dia 23 de novembre. A aquest efecte, la junta electoral del centre, una vegada constituïda els informarà oportunament i els remetrà la papereta de vot i les instruccions corresponents, que inclouran el nombre màxim de persones candidates que poden ser votades.

Animeu-vos i participeu: els/les vostres fills i filles vos necessiten, el centre vos necessita.

Atentament vos saluda,

Francesc Bastidas

Director IES Almussafes

Procediment de les actuacions

 • Publicació de la resolució que dóna inici a tot el procés.
 • El director/a elabora els censos.
 • Constitució de la junta electoral.
 • Es publica la llista de candidatures provisionals i es dóna un termini de reclamació a la llista.
 • Se celebren les eleccions.
 • Es proclamen les candidatures electes des de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació Cultura i Esport.
 • Es constituïx el consell escolar del centre, o es renova.

Ací teniu tota la informació sobre el procediment:

Normativa

Models de candidatura (a presentar en secretaria fins el 7 de novembre)

Calendari

 • El termini d’admissió de candidatures dels diferents sectors serà entre el 20 d'octubre i el 7 de novembre (ambdós inclosos)
 • Publicació de la llista provisional de candidats: fins al 7 de novembre de 2017.
 • Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats: fins al 9 de novembre de 2017.
 • Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions: fins al 13 de novembre de 2017.
 • Presentació de vot a distància: del 16 de novembre al 23 de novembre (abans escrutini)
 • ELECCIONS: 23 de novembre de 2017.
 • Proclamació dels candidats electes: fins al 1 de desembre de 2017.
 • Remissió de l’acta de proclamació de candidats electes a la Direcció Territorial d’Educació: en el termini de 24 hores a partir de la proclamació.
 • Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar: fins al 15 de desembre de 2017.
Categoria: 
actualitat