La cuina saludable i la robòtica centren els dos projectes d'innovació reconeguts per la Conselleria d' Educació

Segons la RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 9 de novembre de 2017, de l'Òrgan Instructor, de la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018, el centre comptarà amb dos projectes d'innovació que rebran una important subvenció econòmica per a poder desenvolupar-los.

CAP A UN CENTRE SALUDABLE, ha sorgit per la necessitat d'ampliar les ferramentes per a la formació i desenrotllament de bons hàbits, tant socials com d'estudi, i observant el perfil de les persones que va dirigit. Este és un projecte la finalitat del qual és mostrar recursos educatius que poden convertir-se en elements vertebradors de canvi i innovació en la cultura escolar, permetent educar d'una manera més integral i significativa, al mateix temps que capacitar l’alumnat en les competències transversals demandades per l'educació i per al desenrotllament sostenible, per això, pot arribar a constituir espais socioeducatius transversals de gran valor educatiu i social, atés que no sols serveixen per a millorar la intervenció educativa, sinó també per a promoure una cultura social compromesa amb la sostenibilitat i la salut .La incorporació de l'hort i la cuina a l'espai escolar suposa un important desafiament al sistema, obligant el professorat i l’alumnat a redefinir alguns dels aspectes que són fonamentals per a la tan demandada innovació educativa per a la sostenibilitat.

L'hort escolar es va encetar a l'IES al curs 14/15. Al llarg d'aquest temps hem anat perfilant els objectius que volíem assolir i hem comprovat la validesa de la metodologia emprada a partir d'un treball pràctic que capta l'atenció dels alumnes i sobre el que, a posteriori, fan juntament amb el professorat la reflexió teòrica pertinent. Tenim l'objectiu d'acostar i donar a conèixer l’alumnat el treball cooperatiu mitjançant la creació d'una empresa dins la qual analitzarem el procés de comercialització dels productes conreats. L'experiència positiva d'altres anys ens fa continuar i desitjar créixer en anys vinents.

APRENDER HACIENDO: REPLICAR ROBOT INDUSTRIAL CON IMPRESORA 3D Y ELECTRÓNICA DE BAJO COSTE. La revolució que està suposant l'ús de plaques electròniques de baix cost com Arduino o la Raspberry Pi, la popularització de l'ús de sensors i motors pas a pas, així com l'ús generalitzat de les impressores 3D, està permetent que els coneixements que abans només es podien aprendre de forma teòrica per l'alt cost de els equips es puguen adquirir de forma pràctica gràcies a poder materialitzar les màquines o equips corresponents.

Hi ha tot un moviment molt estès a nivell mundial i en menor mesura Espanya (en desenes de laboratoris, Fablabs i algunes universitats) denominat moviment "maker", on es busquen altres formes d'aprendre i compartir coneixement. Aprendre fent i compartir aquest coneixement d'una manera col·laborativa (aprenentatge col·laboratiu).

Aquest moviment no acaba d'arribar als punts d'ensenyament reglat i ordinària com són els instituts i amb aquest projecte es pretén fer una petita aproximació. Els alumnes ja són nadius digitals i s'ha de començar a transmetre el coneixement recolzant-se en aquestes habilitats, en l'ús de dispositius electrònics, Internet, mòbils, etc., perquè materialitzen coses, en aquest cas un robot, que aprenguen a cercar informació a internet, filtrar-la i aplicar-la en el seu projecte. És a dir, aprenguen a aprendre.

Amb el present projecte d'innovació educativa es pretén replicar robots amb funcions semblants als ABB amb un preu aproximat de 1.500 € cada un. És a dir, no comprar un robot per ensenyar robòtica, sinó fer un robot, aprendre pel camí i ensenyar robòtica.

La subvenció destinada per als dos projectes s'aproxima als 3500 euros i està íntegrament sufragada per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Categoria: 
actualitat