Documents lliurats amb els butlletins de notes dels seus/es fills/es

Benvolguts pares, benvolgudes mares,

Hui hem lliurat els butlletins de notes a tots aquells alumnes que han portat correctament signades les autoritzacions per tal d'arreplegar-les. Amb el butlletí de notes hem lliurat la següent documentació complementària:

ALUMNES  AMB TOTES LES ASSIGNATURES APROVADES

  1. Sobre de matrícula per al proper curs amb instruccions i data i hora de matrícula
  2. Informe de Consell Orientador segons normativa LOMQE
  3. i Banc de Llibres curs vinent

El dia de devolució dels llibres coincideix amb el dia que els hem citat per a la matrícula del curs vinent. SI EL/LA SEU/A FILL/A TE ASSIGNATURES PENDENTS (entre 0-2), podrà matricular-se ja del proper curs però NO TORNAR EL LOT DE LLIBRES. En aquest cas la devoluació serà el 4 de juliol amb la resta d'alumnat.

ALUMNES  AMB ASSIGNATURES PENDENTS

  1. Sobre de matrícula per al proper curs amb instruccions i data i hora de matrícula (SOLS PER A ALUMNES AMB 0, 1 o 2 assignatures suspeses -HAURAN DE PRESENTAR-SE ALS EXÀMENS DE FINAL DE JUNY)
  2. i Banc de Llibres curs vinent
  3. Horari d'exàmens de pendents  i recuperacions (del 27 de juny al 29 de juny). Accés a dates d'examen:      

El dia de devolució dels llibres coincideix amb el dia que els citarem per a arreplear les notes de l'avaluació extraordinària (exàmens de final de juny) que serà el dia 4 de juliol.

Categoria: 
secretaria