Problemes amb el llistat de libres de text

Volem mostrar-los les nostres disculpes i comentar-los que la nostra intenció és continuar amb els materials del darrer curs i no canviar els llibres, adaptant-los als nous continguts marcats per llei per part del nostre professorat, i amb el fi de no obligar a realitzar una despesa extraordinària en els llibres per part de les famílies o l'Excm. Ajuntament d' Almussafes. És per això que els recomanem que davant dubtes de si comprar o no noves versions impulsades per les editorials, s' esperen a l' inici de curs per tal de poder parlar amb els professors de les respectives assignatures i trobar la millor solució per a tots. A la nostra web trobaran el Tanmateix mostrem el nostre malestar per les actuacions d'algunes editorials que es varen comprometre a servir els llibres d'edicions anteriors, que afirmaven que tenien suficients existències  i que no han complit amb la seua paraula finalment, provocant aquesta dolenta situació, totalment aliena a la nostra intenció.
Categoria: 
secretaria