Publicat hui al DOCV el decret d'admissió que regularà el procediment del proper curs

Huí s'ha publicat al diari oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el DECRET 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Entre les novetats destaquem que enguany no farà falta cap tràmit per part de les famílies que tenen escolaritzats als seus fills als CEIP PONTET i CEIP ALMAZAF i que van a continuar els seus estudis a 1er d' ESO,  tenint la plaça confirmada i reservada  per al proper curs a l' IES Almussafes fins que finalitze el termini de matrícula. No obstant això, tots els pares podran participar al procediment d'admissió en altres centres (fins a 10 centres) que com a novetat serà concurrent -totes les sol·licituds s'ordenaran conjuntament-, i sols en una convocatòria. D'aquesta manera els progenitors tindran una plaça reservada al seu centre de referència i triar fins a altres deu centres de la Comunitat Valenciana. Cada centre publicarà una puntuació i s'obrirà un termini de reclamació a aquesta puntuació en qualsevol dels centres triats, de manera que una vegada publicades aquestes puntuacions els pares podran triar el centre en primera, segona, tercera,... opció sempre i quan tinguen vacant. La libertat d'elecció del centre per part dels progenitors primarà fins a l'últim moment. Altres novetats són el nou barem, l'eliminació del punt del centre, i la prioritat d'elecció en alguns casos. Poden consultat aquest nou decret polsant
Categoria: 
secretaria