#XarxaLlibres

 

.

 

XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA


CURS 2016-2017

PER A LES FAMÍLIES

 

 

PER ALS CENTRES CAES I D'EDUCACIÓ ESPECIAL

  • L'alumnat matriculat en el curs 2015-2016 en un centre CAES o d'Educació Especial es considera participant en el banc de llibres per al curs 2016-2017, per la qual cosa no ha de realitzar la sol·licitud de participació individual, si bé haurà de fer entrega dels llibres i material curricular utilitzat en el centre, igual que en cursos anteriors.
  • Justificació per al cobrament de la 2a fase del Programa Xarxa de Llibres.
  • Els centres que han participat en el Programa Xarxa de Llibres hauran de justificar que el gasto realitzat per al curs 2015-2016 ha sigut destinat a l'adquisició de llibres de text i/o material curricular.
  • Esta justificació es realitzarà a través del programa ÍTACA
 

CURS 2015-2016

 

PER A LES FAMÍLIES

Nota: Es recomana realitzar la sol·licitud electrònica, ja que suposa una MAJOR RAPIDESA en el tràmit de la mateixa.

 

AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS

 

PER A LES AMPA

  • Model de presentació de factures globals de l'AMPA als ajuntaments
  • Model justificatiu individualitzat expedit per l'AMPA a les famílies
  • LLibres socialitzats. Model justificatiu individualitzat expedit per l'AMPA a les famílies

 

PER ALS CAES I CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

 

PER ALS CENTRES QUE ELABOREN MATERIAL ESCOLAR PROPI

  • Model de presentació de factures globals dels centres que elaboren material escolar propi als ajuntaments
  • Model justificatiu individualitzat expedit pels centres que elaboren material escolar propi a les famílies