ESO

NIVELL
1ESO
2ESO
3ESO
4ESO
NIVELL PROGRAMA DE MILLORA DE QUALITAT EDUCATIVA
2 AMBITS Programa de Segon ESO per àmbits
3PDC Programes diversificació curricular
4PDC Programa diversificació curricular
INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL CENTRE
Horari intensiu (8-14h)
Pràctiques del Máster de professor d'Educació Secundària
Autoritzat a la suscripció del Contracte-Programa
Adscrit al programa de banc de llibres