Missió, visió i valors

Donem una educació d’ample espectre, qualificada, tècnicament i humana, que amplie els horitzons educatius a fi de construir un entorn de formació col·laboratiu, capdavanter i de qualitat que done resposta tant a les necessitats del mon laboral, com a les demandes de continuïtat educativa.