Tutoria entre iguals

Una de les principals preocupacions dels pares i mares dels nostres alumnes és la convivència escolar. És un tema complexe i vital per tal d' aconseguir un bon clima de treball i unes condicions òptimes que estimulen el rendiment dels nostres alumnes. No sols ensenyem per al futur. També conviurem en un futur pròxim en un món cada vegada més multicultural,  global i malauradament desigual.

Per aquest motiu, enguany decidirem ficar en marxa una sèrie de comissions de treball en les quals treballem diferents línies estratègiques: naix amb aquest fi la comissió de convivència i dinamització.

Formada per diferents membres del claustre de professors i membres del PAS,  i coordinada per Clara Grau, ja estem ficant en marxa una de les primeres mesures: “La Tutoria entre iguals” (TEI).

Aquest programa consisteix en què diferents alumnes de quarts de l’ ESO i FPB siguen tutors dels xiquets i xiquetes que enguany han entrat a 1er de l’ ESO. Amb aquesta mesura aconseguim varis objectius entre els quals destacarem dos: sentit de la responsabilitat i esperit de protecció. Som escola de valors.

D’aquesta manera els alumnes que estan finalitzant quasi l’ etapa de l’ ESO es converteixen voluntàriament en “germans i germanes” majors. Entre les seues tasques estan el supervisar el seguiment dels seus tutorands, assessorar-los en la resolució de problemes, integrar-los en la dinàmica del centre i ajudar-los a la seua adaptació, informar al professorat en cas  de problemes de convivència que no hem detectat, etc... Ja són molts els voluntaris!