batxillerat universitat

Inscripció proves PAU per a alumnes de batxillerat i cicles formatius

Nom del tràmit Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics. Objecte del tràmit Per a l'accés als estudis universitaris serà necessari superar una prova que, junt amb les qualificacions obtingudes en els estudis realitzats, valorarà, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels alumnes i els coneixements adquirits en estos.
Subscriure a batxillerat universitat