llibres de text 2015-16

Problemes amb el llistat de libres de text

Volem mostrar-los les nostres disculpes i comentar-los que la nostra intenció és continuar amb els materials del darrer curs i no canviar els llibres, adaptant-los als nous continguts marcats per llei per part del nostre professorat, i amb el fi de no obligar a realitzar una despesa extraordinària en els llibres per part de les famílies o l'Excm. Ajuntament d' Almussafes.
Subscriure a llibres de text 2015-16