PAU

Prova d'accés a estudis universitaris (PAU)

Nom del tràmit

Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.

Objecte del tràmit

Publicada la resolució que regula les proves PAU 2017

Des del centre vos comuniquem que ja ha eixit la RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la  universitat i la  determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2016-2017 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de

Inscripció proves PAU per a alumnes de batxillerat i cicles formatius

Nom del tràmit Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics. Objecte del tràmit Per a l'accés als estudis universitaris serà necessari superar una prova que, junt amb les qualificacions obtingudes en els estudis realitzats, valorarà, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels alumnes i els coneixements adquirits en estos.
Subscriure a PAU