proves-acces

Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior 2016

Nom del tràmit Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior. Objecte del tràmit Realització de la prova d'accés per a accedir a cicles formatius de grau superior. Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants Les persones aspirants que vullguen cursar ensenyaments de grau superior i hagen de fer-ho per mitjà de la superació d'una prova. Requeriments

Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà 2016

Nom del tràmit Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Objecte del tràmit Realització de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyances de grau mitjà i vulguen fer-ho per mitjà de la superació de prova. Requeriments Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2016. Taxes Taxes 2016: Ordinària: 6,42 euros Família nombrosa general: 3,21 euros
Subscriure a proves-acces