universitat

Prova d'accés a estudis universitaris (PAU)

Nom del tràmit

Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.

Objecte del tràmit

Subscriure a universitat