Taules de joc... artístiques

Pàtis dinàmics

Entre les distintes activitats previstes en el projecte "patis dinàmics" de l'IES Almussafes, està la habilitació d'un espai en el qual els alumnes puguen participar i gaudir de jocs de taula tradicionals.
 
Des de l'assignatura EPVA,els alumnes de 2n d'ESO que la cursen, han estat treballant en el disseny d'unes taules de joc.

En cada grup-classe es va triar un esbós  entre tots els realitzats i, llavors, cada grup va materialitzar a l'aula un dels dissenys.

El pas següent fou la materialització pràctica d'aquells esbossos en taules de joc reals, amb un toc personal i artístic ben particular.
 
Quina satisfacció més gran veure que és el seu producte és de qualitat, té un valor estètic i una utilitat immediata, i serveix per a l'oci i el joc d'altres companys!
 
Actualment, aquestes taules de joc estan exposades a l'entrada de l'institut i ja a disposició de l'alumnat que vulga fer ús d'elles.