Informació important a empreses i entitats col·laboradores de FCT i FP DUAL / Información importante a empresas y entidades colaboradoras de FCT i FP DUAL