Licitació per procediment d'urgència de la cafeteria de l' IES Almussafes

Atesa la sol·licitud d'obertura del servei de bar-cafeteria en el centre i amb la finalitat de pal·liar la situació actual provocada per la finalització del contracte anterior i fins que s'elaboren els plecs tipus necessaris per a iniciar la licitació per procediment obert, procedirem a la realització d'un contracte menor, fins a la data de publicació de l'adjudicació de la nova licitació del servei pendent de licitar, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, per un període de temps no superior a un any.


Les propostes dels sol·licitants per a la prestació de l'esmentat servei de cafeteria s’ajustaran als requisits del plec de prescripcions tècniques i annexos  que es  facilitaran als sol·licitants convocats. Les propostes, aniran en sobre tancat i signat amb la identificació de cadascun d'ells (nom i cognoms).

El dimarts 16 d'abril a les 10 hores del matí es farà una reunió informativa a la Biblioteca del centre per a informar als possibles interessats/des.

Davant qualsevol dubte o per a sol·licitar rebre còpia de les prescripcions tècniques poden contactar amb secretaria [at] iesalmussafes.org. També poden contactar amb la direcció del centre al correu direccio [at] iesalmussafes.org

La presentació dels sobres tancats amb la documentació s'iniciarà hui dia 12 d'abril de 2019 fins a les 14 hores del 17 d'abril. El lloc de presentació serà la secretaria del centre en horari de 9 a 14 (Avda. de la Foia 1, telèfon 961719105)

Categoria: 
actualitat