L'IES Almussafes rep vora 55000 euros del PLA REACTIVA FP

Segons la publicació d'ahir al , l' IES Almussafes ha segut un dels trenta centres seleccionats per la Conselleria d' Educació, Cultura i Esport per a rebre les ajudes del Ministeri d' Educació i Formació Professional.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha proposat a les comunitats autònomes un nou programa de cooperació territorial vinculat al foment de la qualitat de la Formació Professional denominat REACTIVA FP 20.21. Aquest programa té per objecte, entre altres, promoure l’ús de metodologia i recursos propis de la modalitat a distància en la presencial, dissenyant escenaris de semipresencialitat; i generalitzar l’ús de simuladors i recursos formatius específics dels sectors professionals i les empreses en els ensenyaments de Formació Professional.

El Pla valencià d’impuls i millora de la Formació Professional té com a objectiu central l’impuls i la millora del nivell de competències del conjunt de la ciutadania, un model flexible que afavorisca la cohesió social i que impulse noves capacitats professionals relacionades amb les necessitats dels sectors productius, a més, incentiva un sistema d’avaluació de la formació i millora de la qualitat de la Formació Professional. Aquests objectius, marcats per les organitzacions i institucions obliguen a implantar un model de gestió de l’educació de Formació Professional des d’una òptica diferent de l’actual, un model que facilite la integració de tota la Formació Professional i que facilite que qualsevol ciutadà es forme al llarg de la vida, que tinga com a objectiu fonamental l’adquisició de competències d’una forma àgil i relacionada amb les necessitats dels sectors productius, així com, un seguiment de la qualitat dels resultats.

En aquest sentit, i tenint en compte les recomanacions dels organismes internacionals, la implantació de metodologies actives relacionades amb les competències adquirides en els processos d’aprenentatge s’estima com a estratègic per a aconseguir aquests objectius. Des d’aquesta conselleria es considera que l’ús de simuladors és una eina didàctica innovadora que eleva la qualitat de l’ensenyament oferit.

En total seran 54645,80 €  i estaran destinats íntegrament a la família de fabricació mecànica en els cicles formatius conjunts amb l’ Associació Valenciana d’Empresaris del Plàstic (AVEP) i l’ Associació Valenciana de la Industria Automobilística (AVIA).

Categoria: 
actualitat