Núm 4. Carta a les famílies: 23-3-20 Tornada a les classes on-line

Benvolgudes famílies,

Ja queda poc per a tornar a la rutina o al menys, intentar que la nova etapa que se'ns presenta i que serà històrica, siga aparentment com abans, sobretot per als nostres fills i filles, als quals haurem de dedicar molt de temps per a que entenguen què està passant, i tot allò que pot vindre. Passarem moments durs, però sempre els oferirem la nostra vocació per l'educació i pel sector públic, necessari ara més que mai.

No s'angoixen, ni es preocupen. Ara mateixa la prioritat pense és una altra. Per la nostra part, intentarem que la situació siga la més normalitzada possible per al nostre alumnat i anem a intentar seqüenciar el treball, portant unes rutines i seguiment. Anirem avaluant el sistema de teletreball i anirem fent les modificacions que calguen. Per la seua part, cal establir horaris i rutines per a les seues filles i fills. Han de descansar, dosificar el seu temps d'ofici, i portar un ordre dins d'aquesta voràgine. També han de comprendre que vostés també necessitem temps. No és fàcil, però serà un bon moment per a que assumisquen responsabilitats i els ajuden a portar la casa i la família endavant. Un moment per a créixer. Hem creat un espai per a la gestió d'emocions, l'assessorament i l'orientació, a la plataforma AULES. En breu començarem a pujar materials que esperem els siga d'utilitat.

Vull agrair-los personalment el seu esforç, comprensió i col·laboració, per a que demà siga un dilluns quasi normal, com quan anem al centre: ja quasi sona el timbre de les 8. El personal del centre està fent un gran esforç per a adaptar-se en temps record a la nova situació, i estan treballant dur per a formar-se i elaborar materials adaptats.

Demà pel matí els informarem del nou horari de teletreball que anem a adoptar. A la nostra web tenen informació actualitzada de tot allò que estem fent i es publicarà un document on marca cada docent i per a cada grup, hores de docència, de tutoria i d'atenció a famílies. Adoptarem un sistema més similar a escoles i universitats a distància, reduint les sessions de classe i reforçant les hores de tutoria als alumnes i d'atenció a vostés. Tenen a més, les instruccions que hem donat l'equip directiu a tot el personal del centre, i on s'explica quin va a ser el funcionament del teletreball: hores, avaluació, pendents, etc...

Però ara vull fer-los una proposta. Anem entre tots i totes a crear un espai virtual del nostre institut a internet. Per això els animem a compartir amb el hashtag (Instagram, Twitter...) (Facebook) , un somriure, un missatge d'esperança, un consell, alguna cosa que ens puga traure un somriure en temps tan difícils. Els més xicotets, també poden fer el mateix amb el hashtag a Instagram

Per això els demanem un favor: som un gran equip, som creatius, els coneixen. Per això pensen què els pot agradar i positivament plasmen-lo a un vídeo curt o en una foto. No cal molta preparació, sols una mostra de com és la vostra vida, com portem el confinament. És més el missatge, que l'elaboració. Pense que pot ser un document gràfic terapèutic per a ells i fins i tot per a nosaltres (i molt graciós) .

Continuem lluitant. Una forta abraçada per a totes i tots,

------------------------------------------------------

Queridas familias,

Ya queda poco para volver a la rutina o al menos, intentar que la nueva etapa que se nos presenta y que será histórica, sea aparentemente como antes, sobre todo para nuestros hijos e hijas, a los cuales tendremos que dedicar mucho tiempo para que entiendan qué está pasando, y todo aquello que puede venir. Pasaremos momentos duros, pero siempre les ofreceremos nuestra vocación por la educación y por el sector público, necesario ahora más que nunca.

No se angustien, ni se preocupen. Ahora mismo la prioridad pienso es otra. Por nuestra parte, intentaremos que la situación sea la más normalizada posible para nuestro alumnado y vamos a intentar secuenciar el trabajo llevando unas rutinas y seguimiento. Iremos evaluando el sistema de teletrabajo e iremos haciendo las modificaciones que haga falta. Por su parte, hay que establecer horarios y rutinas para sus hijas e hijos. Tienen que descansar, dosificar su tiempo de oficio, y llevar un orden dentro de esta vorágine. También tienen que comprender que ustedes también necesitan tiempo. No es fácil, pero será un buen momento para que asuman responsabilidades y les ayuden a llevar la casa y la familia adelante. Un momento para crecer. Hemos creado un espacio para la gestión de emociones, el asesoramiento y la orientación, en la plataforma AULAS. En breve empezaremos a subir materiales que esperamos les sea de utilidad.

Quiero agradecerles personalmente su esfuerzo, comprensión y colaboración, para que mañana sea un lunes casi normal, como cuando vamos al centro: ya casi suena el timbre de las 8. El personal del centro está haciendo un gran esfuerzo para adaptarse en tiempo récord a la nueva situación, y están trabajando llevar para formarse y elaborar materiales adaptados.

Mañana por la mañana les informaremos del nuevo horario de teletrabajo que vamos a adoptar. En nuestra web tienen información actualizada de todo aquello que estamos haciendo y se publicará un documento donde indica cada docente y para cada grupo, horas de docencia, de tutoría y de atención a familias. Adoptaremos un sistema más similar a escuelas y universidades a distancia, reduciendo las sesiones de clase y reforzando las horas de tutoría a los alumnos y de atención a ustedes. Tienen además, las instrucciones que hemos dado el equipo directivo a todo el personal del centro, y donde se explica cuál va a ser el funcionamiento del teletrabajo: horas, evaluación, pendientes, etc...

Pero ahora quiero hacerles una propuesta. Vamos entre todos y todas a crear un espacio virtual de nuestro instituto en internet. Por eso les animamos a compartir con lo hashtag (Instagram, Twitter...), (Facebook), una sonrisa, un mensaje de esperanza, un consejo, algo que nos pueda sacar una sonrisa en tiempos tan difíciles. Los más pequeños, también pueden hacer el mismo con el hashtag en Instagram

Por eso les pedimos un favor: somos un gran equipo, somos creativos, los conocen. Por eso piensen que les puede gustar y positivamente plásmenlo en un video corto o en una foto. No hace falta mucha preparación, solo una muestra de cómo es vuestra vida, como llevamos el confinamiento. Es más el mensaje, que la elaboración. Pienso que puede ser un documento gráfico terapéutico para ellos e incluso para nosotros (y muy gracioso).

Continuamos luchando. Un fuerte abrazo para todas y todos,

Categoria: 
actualitat