Publicades les proves d'accés a cicles formatius 2020-21 (actualitzat)

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i grau superior per als pròxims dies 1 i 2 de juliol. Aquestes proves, van dirigides a totes aquelles persones interessades a cursar estudis d'FP sense complir els requisits acadèmics d'accés.

La normativa educativa vigent disposa que podran cursar l'FP de grau mitjà i de grau superior aquells que, respectivament, posseïsquen el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o el de Batxillerat. Així mateix, també preveu l'accés a aquests estudis d'aquells aspirants que, tot i que no disposen dels requisits acadèmics, superen una prova d'accés regulada per les administracions educatives.

Les proves d'accés seran presencials si les autoritats sanitàries ho permeten i es desenvoluparan tenint en compte les instruccions de separació entre els aspirants i posant en marxa els protocols de desinfecció i neteja que fixen les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat tant de l'alumnat com del professorat en el moment de realitzar els exàmens.

Els exàmens d'accés a cicles formatius de grau mitjà es faran en tots els centres docents públics que imparteixen aquesta etapa, mentre que els d'accés a cicles formatius de grau superior es faran als centres docents públics que oferisquen cicles relacionats amb l'opció triada pels aspirants.

El termini d'inscripció en les proves és del 25 al 29 de maig. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant de la situació originada per la pandèmia de la COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds als centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre-les per correu electrònic a la secretaria dels centres docents on es vol fer la prova.

En la resolució de la convocatòria de les proves d'accés als cicles d'FP publicada en el DOGV (), a més dels models de sol·licitud, es detallen, respectivament, els centres docents examinadors de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, així com l'adreça i el correu electrònic del centre (proves_cf [at] iesalmussafes.org), mitjançant el qual les persones interessades enviaran la sol·licitud, així com la documentació requerida.

Requisits de les persones aspirants

Per a concórrer a les proves d'accés al grau mitjà cal tindre 17 anys o complir-los durant aquest any 2020, mentre que per a les de grau superior cal tindre 19 anys o complir-los enguany. Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic d'FP podran presentar-se a les proves d'accés a cicles de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits enguany, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament a l'efecte d'admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d'admissió pel contingent corresponent a prova d'accés.

El certificat que acredita haver superat la prova d'accés té validesa en tot el territori nacional i permetrà optar als cicles formatius a aquells que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe. Per a aquest alumnat, els centres reservaran el 20 % de les places vacants, proporció que podrà ampliar-se en cas que no hi haja suficients sol·licituds per part de l'alumnat que hi concórrega per altres quotes d'accés.

Informació i matrícula

Teniu tota la informació i com inscriure-vos a 

Vos recomanem que a banda de seguir el procediment marcat a l'enllaç anterior seria important que introduiu les vostres dades personals al (per poder contactar i informar-vos de tot)

La matrícula es realitzarà entre el 25 i el 29 de maig de 2020. Les proves el dia 1 i 2 de juliol, a les dependències del centre*

Per tal de rebre informació sobre les proves d'accés pot enviar correu electrònic a proves_cf [at] iesalmussafes.org o cridar de 9 a 13 hores al telèfon

Oferta de cicles formatius de l' IES Almussafes per al curs 2020-21

Poden consultar tota la informació a 

* Pendent de confirmació per part de les autoritats sanitàries

Font: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

LLISTATS D'ADMESSOS DEFINITIU (19-06-2020)
ADMESSOS PROVES GRAU MITJÀ
EXEMPCIONS PROVES GRAU MITÀ
ADMESSOS PROVES GRAU SUPERIOR
EXEMPCIONS PROVES GRAU SUPERIOR

 

PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DEFINITIVES (10-07-2020)

 

MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID19

  • Dur a les proves el material necessari perquè no és recomanable compartir-lo i màscara higiènica.

  • Ús obligatori de màscara higiènica dins del centre.

  • Intentar mantindre la distància interpersonal de 2 metres.

  • Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i rebutjar-lo a un poal de fem preferentment amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.

  • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

  • Tots els i les aspirants portaran màscara durant la realització de les proves excepte en aquells exercicis en els quals aquesta no permeta la realització òptima d'aquest.

  • Dins l’aula se disposarà de gel hidroalcohòlic i es netejaran les mans a l’entrada a l’aula.

  • Respectar les rutes senyalitzades d’entrada i eixida.

  • Als descansos entre proves no es pot romandre dins del centre, cal anar als llocs oberts senyalitzats.

  • Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons.

Categoria: 
actualitat