Publicades les resolucions que regulen l'admissió d'alumnat 2019-20

ESO I BATXILLERAT

A continuació els detallem un breu resum d'allò més important:

CALENDARI TRÀMIT OBSERVACIONS
12 d'abril Canvi de modalitat lingüística Al centre adscrit o centre on s'estiga estudiant

21 de maig

Publicació de vacants  
21 al 30 de maig Presentació de les sol·licituds en els centres de primera opció Al centre on es vol accedir
Del 19 de juny al 3 de juliol Presentació del requisit acadèmic a Secundària S' ha de sol·licitar al centre on estiga actualment escolaritzat/da
11 de juliol Llistes Provisionals  
11 al 15 juliol Reclamacions No es contestarà fins a la publicació de les listes definitive
18 de juliol Llistes Definitives  
18 i 22 de juliol Al·legacions Davant la Comisió d'Escolarització (Ajuntament)
25 juliol Contestació Al·lgacions  
19 al 26 de juliol Matrícula dels alumnes admesos Últim dia excepcional per a la matrícula dels alumnes dels centres PONTET i Almassaf. Si fins a aquesta data no es formula la matrícula s'entendrà que es renúncia a la plaça.
26 de juliol Matrícula de places per renúncia

 

CICLES FORMATUS

 

CALENDARI TRÀMIT OBSERVACIONS

16 de maig

Publicació de vacants  
16 al 29 de maig Presentació de les sol·licituds en els centres de primera opció Al centre on es vol accedir
Fins al 5 de juliol Presentació del requisit acadèmic S' ha de sol·licitar al centre on estiga actualment escolaritzat/da
9 de juliol Llistes Provisionals  
9 al 11 juliol Reclamacions No es contestarà fins a la publicació de les listes definitive
16 de juliol Llistes Definitives Lliurament de sobres de matrícula a l'alumnat admés
16 i 18 de juliol Al·legacions Davant la Comissió sectorial, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte
17 al 30 de juliol Matrícula dels alumnes admesos Si fins a aquesta data no es formula la matrícula s'entendrà que es renúncia a la plaça.
Categoria: 
secretaria