Reconeixement de l'aula EMPRÉN del centre

Hui es publica al DOGV el reconeiximent a  l' Aula Emprén del centre, creada conjuntament pel departament d' administració i gestió i el departament de FOL.

Durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022 s’han dut a terme experiències pilot en matèria de conversió d’aules tecnològiques i implementació de metodologies actives, el desenvolupament de l’emprenedoria i la creació d’empreses en l’entorn dels centres, implantació i certificació de sistemes de gestió de la qualitat, i programes d’acreditació de competències. Aquests programes pilot s’han vist reconeguts mitjançant la Resolució de 5 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria de la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per a la conversió d’aules en espais tecnològics en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport; la Resolució d’1 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria de la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació d’aules d’emprenedoria en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport; la Resolució d’1 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria de la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per al desenvolupament d’accions de qualitat en Formació Professional del sistema educatiu en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i la Resolució de 21 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un procediment obert de manera permanent, per a l’avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l’oferta existent de Formació Professional a la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg nacional de les qualificacions professionals, que hagen sigut adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

L'IES Almussafes és part activa d'aquesta iniciativa i participa en la resta de les línies estratègiques plantejades per la Conselleria d' Educació, Cultura i Esport en matèria de la formació professional, sent a més, membre de la Xarxa de centres d'excel·lència en fabricació mecànica avançada. 

Categoria: 
actualitat