BASES DEL I CONCURS DE POSTALS NADALENQUES. IES ALMUSSAFES

1. OBJECTE
 • L' IES ALMUSSAEFS convoca el I Concurs de Postals Nadalenques.
 • L’objectiu d’aquest concurs és fomentar la participació dels nostres alumnes i decidir quina serà la postal amb la que felicitarem per les festes de nadal a la nostra comunitat educativa i entorn.
 2. PARTICIPANTS
 • Podran participar tots els xiquets i xiquetes matriculats al centre durant el present curs 2015-16, independentment de la seua edat i nivell d’estudis.
 3. TEMA
 • El tema de la postal serà al·lusiu al Nadal i es valorarà l’originalitat, la capacitat creativa i la qualitat tècnica d’acord amb la qual, el/la participant es presenta a concurs.
4. FORMAT
 • El format de la postal serà de DIN-A5, que correspon a mig foli, i podrà realitzar-se tant en sentit horitzontal com vertical.
 • El suport material serà lliure sempre que es complisca el tamany estàndard d’un DIN-A5.
 • La tècnica també serà lliure i podran utilitzar-se tots els colors i materials
 5. PRESENTACIÓ
 • Només s’hi podrà presentar una postal per persona.
 • La postal anirà sense signatura i en el dors d’aquesta apareixerà un LEMA o PSEUDÒNIM.
 • La postal anirà acompanyada d’un sobre tancat en la qual figurarà a l’ exterior el LEMA o PSEUDÒNIM, i a l’interior nom, cognoms i curs de l’autor a més d’una breu descripció/explicació del treball.
 • Tots els treballs es presentaran a la SECRETARIA del centre dins del termini marcat a l’apartat 7.
 6. PREMIS
 • S’estableix un guanyador/a que tindrà un diploma acreditatiu i regal que consistirà en un lot de material acadèmic i/o d’ús escolar, a més de la difusió del premi i del treball en mitjans de comunicació i de divulgació del centre.
 • A més es podran atorgar una o vàries mencions d’honor dictaminades pel departament de dibuix, professorat en general i personal administratiu i de serveis,  que consistirà en un diploma acreditatiu i un obsequi, segons la qualitat i originalitat del treball.
 7. DATES DEL CONCURS
 • Entrega de postals inici : 1 de desembre 2015, fins al 15 de desembre 2015 a les 14:00h.
 • Exposició pública i votació: 16, 17, i 18 de desembre 2015 al hall principal del centre
 • 18 de desembre 2015: proclamació del guanyador/a
 8. JURAT
 • El jurat encarregat de valorar i decidir sobre els treballs presentats serà per votació popular durant els dies marcats a l’apartat 7.
 • La votació estarà oberta a tots els alumnes i pares del centre i s’establirà un horari per tal d’exercir la seua participació.
 • Sols es podrà votar una única vegada persona.
 • El resultat de la votació serà inapel·lable.
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
 • La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, les quals podran ser interpretades pels responsables del concurs en aquells aspectes que no hi estiguen previstos.
    Almussafes, a 27 de novembre de 2015
Categoria: 
comunicacions