ESO

NIVELL PROGRAMA LINGÜÍSTIC
1ESO Incorpoció progressiva /  Ensenyament en Valencià
2ESO Incorpoció progressiva /  Ensenyament en Valencià
3ESO Incorpoció progressiva / Ensenyament en Valencià
4ESO Incorpoció progressiva / Ensenyament en Valencià
NIVELL PROGRAMA DE MILLORA DE QUALITAT EDUCATIVA
3PMAR Programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment
PR4 Programa de reforç
INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL CENTRE
Horari intensiu (8-14h)
Pràctiques del Máster de professor d'Educació Secundària
Autoritzat a la suscripció del Contracte-Programa   
Adscrit al programa de banc de llibres