Correu corporatiu d'alumnat

Quan en una demostració del MIT (Massachusetts Institute of Technology) a l'any 1961, es va exhibir un sistema que permetia a diversos usuaris en ordinadors remots comunicar-se i guardar arxius en el disc, ningú es podia imaginar que vora cinquanta anys després el correu electrònic seria un mitjà de comunicació tant universal, potent i sobretot tant arrelat  a la nostra comunicació “virtual”.

Conscient d’això, volem des de l’ IES Almussafes impulsem un programa experimental en el qual a tot l’alumnat del nostre centre se li crea una bústia de correu electrònic amb la nostra marca corporativa “iesalmusafes.org” de manera gratuïta a l’hora de la matriculació del centre. En compliment de la normativa vigent es demanarà l’autorització als pares dels menors de 14 anys i els comunicarem oficialment aquesta interessant iniciativa amb fins únicament docents i acadèmics.

Amb aquesta mesura podrem ensenyar també la competència tecnològica, necessària en un món que avança cada vegada més globalitzat i tecnològic, i en un entorn totalment controlat i supervisat pel centre. Volem educar als nostres alumnes en un ús responsable, útil, eficient i eficaç de les noves tecnologies i tot allò que els pot brindar... I al voltant del correu electrònic girarà molta rutina diària de la nostra tasca docent que millorarà la comunicació, coordinació i interacció amb els nostres alumnes: G-Suite for Education (Google) i AULES. No cal dir-los que no hem d’oblidar el mal ús que detectem actualment en els alumnes de les noves tecnologies com whatsapps, xarxes socials i etc.. Per aquest motiu fem diferents xarrades sobre l’ús de les noves tecnologies. Cal recalcar l’estreta col·laboració amb el Ministeri d’ Interior, Ajuntament i Guardia Civil d’ Almussafes que ens ofereixen diferents activitats sobre l’ús de les noves tecnologies i el ciber-assajament.

Sota aquest correu electrònic tenim un control total des del centre: podem modificar la contrasenya a petició dels pares i bloquejar el compte en el cas que es detecte un ús fraudulent. Totes les consultes i incidències hauran d’anar adreçades a direccio [at] iesalmussafes.org.

Recomanem des del centre no obstant, que aquests correus puguen ser supervisats per les famílies i que inclús puguen rebre en còpia totes aquelles comunicacions que des del centre se’ls envie.

Com a pares vos animem a ajudar-nos en aquesta tasca, supervisant i acompanyant als vostres fills en l’ús del telèfons mòbils i en general de les noves tecnologies.

Tenen més informació sobre la plataforma G-Suite for Education a

Per a accedir als manuals que hem creat per a les diferents plataformes pot accedir des de