Informació sobre la crisi COVID19 (actualitzada 12-05-20)

A continuació tenen tots els comunicats oficials per part del centre i emesos per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i el Ministeri de Sanitat als seus canals oficials. Insistim en la necessitat de recórrer sempre a fonts oficials i evitar la distribució de rumors o informacions que no siguen verídiques i contrastades.

TELETREBALL
23-03-2020


INFORMACIÓ EN WEBS EXTERNES OFICIALS

INFORMACIÓ I NORMATIVA PUBLICADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ
30-03-2020

INFORMACIÓ I NORMATIVA PUBLICADA PER LA DIRECCIÓ DEL CENTRE
13-03-2020 Núm 0 - Informació suspensió de classes i protocols
15-03-2020 Núm 1 - Informació sobre FCT i Dual
15-03-2020 Núm 2- Resolució del director del centre de suspensió de FCT i formació DUAL
17-03-2020 Núm 3 - Comunicat sobre tasques prèvies d'accés a les plataformes
20-03-2020 A/A Claustre Instruccions sobre mesures de teletreball COVID19 NÚM 1
22-03-2020 Núm 4 - Carta a les famílies: 23-3-2020 Tornada a les classes on-line
01-04-2020 Núm 5 - Enquesta primera setmana teletreball
08-04-2020 Núm 6 - Agraïment i estat actual
12-05-2020

NORMATIVA PUBLICADA AL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT  VALENCIANA
18-03-2020
23-03-2020       
24-03-2020
06-04-2020

NORMATIVA PUBLICADA AL BOE
24-04-2020

 

Categoria: 
actualitat