Cicles Formatius

FAMÍLIA

ESPECIALITAT

GRAU

MODALITAT

Administració I Gestió

Mitjà

Administració I Gestió

Superior

Administració I Gestió

Bàsic

 

Electricitat I Electrònica

Superior

Parcial

Fabricació Mecànica

Mitjà

/ AVEP

Fabricació Mecànica

Superior

/ AVIA

Instal·lació I Manteniment

Mitjà

 

Instal·lació I Manteniment

Superior

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL CENTRE

Tots els cicles de grau MITJÀ i BÀSIC es fan en horari intensiu de 8:00-13:55 h

Tots els cicles de grau SUPERIOR es fan en horari intensiu de 13:55-19:50 h