Cicles Formatius

FAMÍLIA ESPECIALITAT GRAU PLA MODALITAT
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ MITJÀ LOE DUAL
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ SUPERIOR LOE  
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ BÀSIC LOE
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA SUPERIOR LOE PARCIAL
FABRICACIÓ MECÀNICA MITJÀ LOE DUAL / AVEP
FABRICACIÓ MECÀNICA SUPERIOR LOE DUAL / AVIA
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT MITJÀ LOE
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT SUPERIOR LOE DUAL
INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL CENTRE

Tots els cicles de grau MITJÀ i BÀSIC es fan en horari intensiu de 8'10-14'20 h

Tots els cicles de grau SUPERIOR es fan en horari intensiu de 14-20 h