Organigrama

EQUIP DIRECTIU

 • Director: Francesc Bastidas (f.bastidas [at] iesalmussafes.org)
 • Vicedirectora: Verònica Esteve (v.esteve [at] iesalmussafes.org)
 • Cap d' Estudis ESO i Batxillerat: Irene Cléries (i.cleries [at] iesalmussafes.org)
 • Cap d' Estudis Cicles Formatius: Fernando Soler (f.soler [at] iesalmussafes.org)
 • Secretària: Raquel García (r.garcia [at] iesalmussafes.org)
 • Orientadora del centre: Cinta Pla (c.pla [at] iesalmussafes.org)

COORDINACIONS

 • Coordinació de Secundària, Convivència i Dinamització: Alfred Albors (a.albors [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació de Batxillerat: Isolina García (i.garcia [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació de Biblioteca: Àlan Greus (a.greus [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació de Pràctiques i Formació Professional Dual: Juan Carlos Mortes (jc.mortes [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació de Qualitat i Formació del Professorat: Marisol Parra (m.parra [at] iesalmusafes.org)
 • Coordinació de Pàgina Web, Promoció i Publicitat: Francesc Bastidas (f.bastidas [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació del Pla de Foment Lector: Isolina García (i.garcia [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinador Transició Primària i Secundària: Irene Cléries (i.cleries [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació de Violència de Gènere: Maite Montalvá (m.montalva [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació TIC: Joaquín Huertas (j.huertas [at] iesalmussafes.org)
 • Coordinació ERASMUS PLUS i e-PEL: Raquel García (r.garcia [at] iesalmussafes.org)

CAPS DE DEPARTAMEN

JOAN CARLES ORTS jc.orts [at] iesalmussafes.org ECO
FRANCISCO CUENCA f.cuenca [at] iesalmussafes.org EF
DOLORES FERRANDO d.ferrando [at] iesalmussafes.org CUC
FRANCISCO BLASCO f.blasco [at] iesalmussafes.org FQ
ISOLINA GARCIA i.garcia [at] iesalmussafes.org CLL
CARMEN NÚÑEZ r.garcia [at] iesalmussafes.org ADM
ALAN GREUS a.greus [at] iesalmussafes.org VLL
FRANCISCO J. LLACER f.llacer [at] iesalmussafes.org FIL
LAURA ALCAÑIZ l.alcaniz [at] iesalmussafes.org FOL
BEATRIZ CHOFRE b.chofre [at] iesalmussafes.org M
RAMON PERPIÑA r.perpina [at] iesalmussafes.org REL
MARIA CINTA PLA c.pla [at] iesalmussafes.org ORI
ESTELLE BRIGITTE PLAZA e.plaza [at] iesalmussafes.org FR
ENRIQUE POBLADOR e.poblador [at] iesalmussafes.org DIB
FRANCISCO REINES f.reines [at] iesalmussafes.org MUS
CARMEN RODRIGO c.rodrigo [at] iesalmussafes.org BG
FRANCISCA DE ASIS RUIZ f.ruiz [at] iesalmussafes.org INF
MARÍA CARMEN SANZ mc.sanz [at] iesalmussafes.org CSGH
PILAR SENDRA p.sendra [at] iesalmussafes.org ANG
XAVIER AIXALÀ j.aixala [at] iesalmussafes.org MAN

TUTORIES