Enriquiment compentencial Cicles Formatius

Treballem activament en un projecte d' enriquiment del currículum en col·laboració amb les empreses que formen part del Polígon Industrial Juan Carlos I de la FORD ESPAÑA, i que tracta de complementar amb altres competències professionals, els alumnes que en l'actualitat finalitzen els nostres cicles formatius. 

Intentem adaptar la nostra oferta a la demanda dels empresaris del polígon d'una manera bidireccional i fluida, per tal de millorar una empleabilitat dels nostres alumnes que tenim actualment de quasi del cent per cent, mitjançant un contacte directe amb el empresari i amb meses tècniques que es celebren anualment.

Durant el curs 2016-17  les estratègies emplades per al nostre alumnat de mecatrònica industrial han segut ampliar els seus coneiximents en el mòdul de Robòtica Industrial i control numèric.