Prova d'accés a estudis universitaris (PAU)

Prova d'accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional.


Per a poder presentar-se a les proves heu de presentar en la Secretaria del centre:

Abans de l'avaluació passarem per les aules per a informar-vos del procediment.

 

 

ALUMNAT D'ALTRES ANYS QUE VOL MILLORAR LA NOTA

Cal matricular-se en l'IES on va realitzar el Batxillerat.Podrà optar per matricular-se de la prova completa, de la fase obligatòria o de la fase voluntària.

Per a formalitzar la matrícula contacteu amb la secretaria del IES.


INSCRIPCIÓ EN LES PROVES D'ACCÉS A la UNIVERSITAT (NOMÉS FASE VOLUNTÀRIA) D'ALUMNES QUE HAN CURSAT CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR.
Els estudiants de cicles formatius de grau superior que es matriculen en la Fase Voluntària de les PAU, han de formalitzar la matrícula en el centre on van cursar els seus estudis, excepte quan aquest centre educatiu no siga públic i únicament tinga estudis de cicles formatius. En aquest cas la matrícula en la Fase Voluntària de les PAU es formalitzarà en el centre públic del qual depén el centre on s'han cursat els estudis.
 

Per a formalitzar la matrícula contacteu amb la secretaria del IES.