Sol·licitud proves idiomes A2

INFORMACIÓ DE LA TRAMITACIÓ
El llistat d'aprovats estan penjats en el tauler d'anuncis del centre.  

TRÀMIT

 
Passar per Secretaria a sol·licitar el certificat.  
Està exempt de pagar taxes.