Proves d'accés a Cicles Formatius

Presentació

L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

 • Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

És molt recomanable que dediqueu uns minuts a llegir la guia que hem elaborat per a guiar-vos al procediment. 

(teniu pas a pas el que heu de fer per a la inscripció) I 
 (material complementari per a guiar-vos al procediment)
 
LLISTATS D'ADMESSOS DEFINITIU (19-06-2020)
ADMESSOS PROVES GRAU MITJÀ
EXEMPCIONS PROVES GRAU MITÀ
ADMESSOS PROVES GRAU SUPERIOR
EXEMPCIONS PROVES GRAU SUPERIOR

 

PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DEFINITIVES (10-07-2020)

 

MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID19 (DIA DE LES PROVES)

 • Dur a les proves el material necessari perquè no és recomanable compartir-lo i màscara higiènica.

 • Ús obligatori de màscara higiènica dins del centre.

 • Intentar mantindre la distància interpersonal de 2 metres.

 • Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i rebutjar-lo a un poal de fem preferentment amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.

 • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

 • Tots els i les aspirants portaran màscara durant la realització de les proves excepte en aquells exercicis en els quals aquesta no permeta la realització òptima d'aquest.

 • Dins l’aula se disposarà de gel hidroalcohòlic i es netejaran les mans a l’entrada a l’aula.

 • Respectar les rutes senyalitzades d’entrada i eixida.

 • Als descansos entre proves no es pot romandre dins del centre, cal anar als llocs oberts senyalitzats.

 • Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons.

Orientacions i models d'exàmens

Exemplificacions

Podreu accedir als models de tots els exàmens des d'

Calendari Proves d'Accés 2020

INSCRIPCIÓ (del 25 al 29 de maig 2020): 

 • SOL·LICITUD * per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD * per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.
 • Publicació llistats d'alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 10 de juny de 2020
 • Publicació llistats provisionals d'admesos: 10 de juny de 2020
 • Publicació llistats definitius d'admesos i exclosos: 19 de juny de 2020
 • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: l'1 i 2 de juliol 2020
 • PROVES GRAU SUPERIOR: l'1 i 2 de juliol 2020
 • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà: 6 de juliol de 2020
 • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau superior: 6 de juliol de 2020
 • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 18 de maig al 8 de juliol de 2020, tots dos inclusivament.
 • Publicació llistats definitivus qualificacions i lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: 10 de juliol de 2020

*La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució.
 

Recordeu que el correu de contacte amb nosaltres per a les proves d'accés és proves_cf [at] iesalmussafes.org

Al telèfon del centre també vos atendrem: 96171 91 05 de 9 a 13 hores

I per whatsapp al telèfon:


Es pot consultar el correu electrónic dels centres aquí: 

Oferta IES Almussafes

Teniu més informació a