Proves d'accés a Cicles Formatius

Presentació

<


L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

  • Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
  • Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

És molt recomanable que dediqueu uns minuts a llegir la guia que hem elaborat per a guiar-vos al procediment. 

(teniu pas a pas el que heu de fer per a la inscripció)

Calendari de les proves 2023

1. Inscripció: del 20 al 31 de març
2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d'abril
3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 26 al 28 d'abril
4. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 5 de maig
5. PROVES: 22 i 23 de maig
7. Publicació llistes provisionals qualificacions: 1 juny
8. Reclamació llistes provisionals qualificacions:
9. Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà convocatòria ordinària: del 21 de març al 30 de juny
10. Publicació llistes definitives qualificacions i entrega de certificats de la prova: 8 de juny

 
HORARI DE LES PROVES

Exemplificacions

Podreu accedir als models de tots els exàmens des d'

ANUNCI DE PUBLICACIÓ DE COMISSIÓ
Nomenament de comissió avaluadora  
LLISTATS D'ADMESOS DEFINITIVES
ADMESOS PROVES GRAU MITJÀ  (amb exempcions)

ADMESOS PROVES GRAU SUPERIOR Humanistic (amb exempcions)                         
ADMESOS PROVES GRAU SUPERIOR  Cientific ( amb exempcions)

 

PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS
Qualificacions
Qualificacions

 

 

 

Oferta IES Almussafes

Teniu més informació a