12 claus

Claustre col·laboratiu amb Enric Queralt

El darrer dimecres 20 de febrer, el claustre de l' IES Almussafes va realitzar un claustre col·laboratiu -formatiu i participatiu- amb Enric Queralt, sobre la importàcia de la lectura i ens explicà dotze claus per a fomentar-la a les aules.

Enric Queralt, és un home polifacètic i amb un llarg currículum que ara es dedica entre altres coses a la formació permanent del professorat, com diu ell és un obrador de la formació.

Subscriure a 12 claus