21-22

Comencem a la formació inicial COEDUCACENTRES

Entre el 7 d'octubre i el 9 de desembre el claustre de professorat realitzarà la formació inicial que regula la Xarxa de Coeducacentres de la Conselleria d' Educació, Cultura i Esport. 

En ella ens parlaran de temes com la coeducació com alternativa a la socialització diferencial, la música de hui, el ciberassetjament sexual en el entorn escolar, el llenguatje no sexista o la violència de gènere, entre altres molts interessants temes.

Subscriure a 21-22