admissió

Admissió i matrícula 2023-24

PER AL PROCÉS D'ADMISSIÓ LA MATRÍCULA SERÀ PRESENCIAL

Una vegada publicades les llistes provisionals d'admesos podeu passar a recollir el SOBRE DE MATRÍCULA EN CONSERGERÍA.

Els apartats aniran activant-se a mesura que arriben les dates indicades del tràmit.

Aspectes importants / Aspectos importantes

(baix en castellà)

Benvolgudes famílies,

 Em fique en contacte amb vosaltres per a informar-vos breument sobre algunes consultes reiterades que ens estan arribant. Anem a intentar ser prudents i pacients perquè va a ser un final de curs complicat

 Sobre la matèria impartida en aquest tercer trimestre

Subscriure a admissió