protocols

Informació sobre la crisi COVID19 (actualitzada 12-05-20)

A continuació tenen tots els comunicats oficials per part del centre i emesos per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i el Ministeri de Sanitat als seus canals oficials. Insistim en la necessitat de recórrer sempre a fonts oficials i evitar la distribució de rumors o informacions que no siguen verídiques i contrastades.

Publicació del RD 463/2020 i FCT i DUAL -Comunicació núm 1- / Publicación del RD 463/2020 y FCT y DUAL -Comunicación núm 1-

Publicat el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, i amb les instruccions que a hores d’ara tenim, sols s’han decretat en les Instruccions núm 3 de la Secretaria Autonòmica d’ Educació i Formació Professional al seu article Quart què:

Quart. Se suspenen les pràctiques en centres sanitaris de l’alumnat que està cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).

Subscriure a protocols