titulació

Aspectes importants / Aspectos importantes

(baix en castellà)

Benvolgudes famílies,

 Em fique en contacte amb vosaltres per a informar-vos breument sobre algunes consultes reiterades que ens estan arribant. Anem a intentar ser prudents i pacients perquè va a ser un final de curs complicat

 Sobre la matèria impartida en aquest tercer trimestre

Subscriure a titulació